Palvelut

Liikkeenjohdon konsultointi

Asiantuntijapalvelut ja yrityskohtainen valmennus

Johtamisen ja taloushallinnon kehittäminen

 • Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn terävöittäminen
 • Organisaation ja vastuualueiden täsmentäminen
 • Talousohjauksen ja sisäisen laskennan kehittäminen
 • Strategisen suunnittelun kehittäminen

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

 • Myynnin ja markkinoinnin johtamisen tehostaminen
 • Myyntiorganisaation terävöittäminen
 • Myynnin budjetointi ja seuranta
 • Yrityksen kilpailukeinot ja niiden painoarvot
 • Kasvun hallinta

Liiketoiminnan kehittäminen

 • Kehittäminen ideasta kannattavaksi liiketoiminnaksi
 • Strategian luonti ja toteutus
 • Kannattavuuden parantaminen
 • Kannattavan kasvun hallinta
 • Liiketoiminnan analyysit ja toiminnan parantaminen

Yhteystiedot